G R O N O   P E D A G O G I C Z N E

Z S C K R

Anczakowski Karol

Bączkowski Marek

Czaja Barbara

Jarębski Tomasz

Jasiński Łukasz

Jędrzejewski Roman

Katolik Andrzej

Katolik Justyna

Kaźmierski Marek

Kocińska Magdalena

Kulpa Anna

Kurant Wiesław

Lewandowska Emilia

Lewandowski Leszek

Lichman Emilian

ks. Łukasik Zbigniew

Łukaszewska Karolina

ks. Maciaszek Krzysztof

Maciejewska Kamila

Maciejewska – Pieróg Marta

Matykiewicz Zbigniew

Mazurkiewicz Ewa

Mroczkowska Aleksandra

Niedośmiałek Monika

Okulski Michał

Pałczyński Stanisław

Paradowska Beata

Pawlak Ewa

Piasecki Janusz

Pietrzak Dariusz

Pikuła Andrzej

Pińkowska Anna

Rędzikowska Lidia

Rogiewicz Marta

Rojewski Kazimierz

Sobucki Jacek

Sołtysiak Karolina

Szarecka-Zawidzka Irena

Twardowski  Przemysław

Urbański Kamil

Żelazek Iwona

 

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.