Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Galeria zdjęć

Strona główna

Patron Szkoły

Aktualności

O Szkole 

Kontakt

G R O N O    P E D A G O G I C Z N E

 

 • Bączkowski Marek - Język polski 

 • Chlebik Artur – przedmioty weterynaryjne

 • Cebulska Małgorzata - język angielski

 • Jabłoński Piotr - instruktor nauki jazdy

 • Jarębski Tomasz – przedmioty zawodowe, informatyka

 • Katolik Andrzej – wychowanie fizyczne

 • Kocińska Magdalena – biologia, chemia, fizyka

 • ks. Włodarczyk Krzysztof – religia

 • Kulpa Anna – matematyka

 • Kurant Wiesław – instruktor nauki jazdy

 • Kurdupska Małgorzata – przedmioty zawodowe

 • Lichman Emilian – geografia

 • Maciejewska-Pieróg Marta – matematyka

 • Matykiewicz Zbigniew - wychowawca w internacie 

 • Mazurkiewicz Ewa - pedagog

 • Mroczkowska Aleksandra – przedmioty ekonomiczne

 • Niedzielska Justyna – wychowanie fizyczne

 • Okulski Michał - przedmioty zawodowe

 • Pakulska Dominika – język polski

 • Paradowska Beata – język niemiecki

 • Pawlak Ewa – język angielski

 • Pietrzak Dariusz – język angielski

 • Pikuła Andrzej – przedmioty zawodowe

 • Pińkowska Anna – przedmioty zawodowe

 • Rędzikowska Lidia -przedmioty zawodowe

 • Rojewski Kazimierz – przedmioty zawodowe, informatyka

 • Sieradziński Jacek - instruktor nauki jazdy

 • Skibińska Elżbieta – język rosyjski

 • Sołtysiak Karolina – język polski

 • Syska Beata - przedmioty ekonomiczne 

 • Szarecka-Zawidzka Irena – przedmioty zawodowe

 • Tomalak-Gontarz Katarzyna – przedmioty weterynaryjne

 • Twardowski Przemysław – historia

 • Zielińska-Lewandowska Małgorzata – przedmioty zawodowe

 • Żelazek Iwona – pedagog

 
 

NASZA SZKOŁA W SIECI

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżona.

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

e-mail:  starybrzesc@interia.pl

NIP: 888 10 41 864

RODO

Polityka prywatności