Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Galeria zdjęć

Strona główna

Patron Szkoły

Aktualności

O Szkole 

Kontakt

HISTORIA SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest jedną z najstarszych szkół w Polsce.

Szkoła rolnicza w Starym Brześciu ma swoje początki w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy to na wniosek Jadwigi Dziubińskiej przedstawiony na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego podjęto uchwałę w październiku 1919 r. o założeniu szkoły średniej dla chłopców w powiecie włocławskim. Uchwała została uprawomocniona w lipcu 1920r. ustawą Sejmu Ustawodawczego RP o ludowych szkołach rolniczych. W październiku 1921r. na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego podjęto decyzję o lokalizacji szkoły w Starym Brześciu. Wybrano Komitet Budowy Szkoły, w którego skład wchodzili między innymi ks. Stefan Kuliński oraz H. Krzymuski – właściciel majątku Falborz. Wiosną 1920 r. wydzielono z majątku państwowego Stary Brześć ziemię pod budowę szkoły i założenie gospodarstwa z sadem. W tym też roku poświęcono kamień węgielny, a w następnym przystąpiono do budowy gmachu szkoły i budynków inwentarskich. Pierwszy rok nauki rozpoczęło w styczniu 1926r. 24 chłopców, z powiatu włocławskiego było ich tylko 13.

Przez pierwsze lata istnienia szkoły trzeba było przekonywać rolników do regularnego kształcenia dzieci. Organizowane były w szkole niedzielne pogadanki, kursy, zjazdy rolników i poradnictwo zawodowe w celu popularyzowania wiedzy rolniczej w środowisku. Na skutek tych działań w 1935r. uczyło się w Starym Brześciu już 45 uczniów. Do 1939r. zdobyło tu wykształcenie rolnicze 400 absolwentów.

Szkoła wtedy stanowiła nie tylko ośrodek rolniczego kształcenia, ożywiała także regionalną kulturę. Dla miejscowej ludności organizowano okolicznościowe uroczystości, przedstawienia teatralne, zabawy ludowe, zawody sportowe i strażackie oraz wycieczki.

Po wyzwoleniu Kujaw w 1945r., już w kwietniu, ogłoszono pierwszy nabór. Po kilkumiesięcznej nauce absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły w grudniu 1945r. Od 1948r. zmienił się charakter szkoły; typowo męska placówka stała się koedukacyjną. Zmieniono profile kształcenia, zorganizowano pełną szkołę średnią, w której nauka kończyła się egzaminem maturalnym. W 1952r. odbył się w szkole pierwszy egzamin dojrzałości.

Szczególny rozkwit szkoły przypadł na lata 60-te i 70-te. Wzrastało wtedy zainteresowanie regularna edukacją rolniczą. Powstawały nowe typy szkół, które zostały połączone w 1977r. w Zespół Szkół Rolniczych. Oddano do użytku internat mogący pomieścić 200 mieszkańców, a kilka lat później /1982/ boisko i salę gimnastyczną.

9 czerwca 1984r. Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu otrzymał imię Jadwigi Dziubińskiej – inicjatorki swego założenia .

Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu to szkoła o bardzo dobrych warunkach lokalowych, nowocześnie wyposażona, kształcąca młodzież na potrzeby XXI wieku. Dysponuje nowoczesnym sprzętem rolniczym, komputerowym, posiada własne warsztaty szkolne, salę gimnastyczną, internat.

Uczniowie szkoły we współzawodnictwie w konkursach i olimpiadach uzyskują bardzo dobre wyniki. W roku 2008 Jarosław Filipiak zajął IV miejsce w Finale krajowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes.

Cały czas szkoła dostosowuje profile kształcenia do potrzeb środowiska. Obecnie kształci młodzież w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanizacji rolnictwa, operator maszyn i urządzeń rolniczych, piekarz, cukiernik.

Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym ZSiRCKU w Starym Brześciu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 1 września 2009 roku szkoła istnieje pod nazwą Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

NASZA SZKOŁA W SIECI

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżona.

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

e-mail:  starybrzesc@interia.pl

NIP: 888 10 41 864

RODO

Polityka prywatności