RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

 

 

„Każdy moment życia

Jest ciągłą przeszłością i przyszłością,

I każde dziś jest ciągle wczoraj i jutro.”

 

  C. K. Norwid

 

         Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest jedną z najstarszych placówek w Polsce. Historia szkoły sięga dwudziestolecia międzywojennego. Jadwiga Dziubińska - inicjatorka i założycielka placówki przybyła na Kujawy w 1904 roku, gdzie w pobliskim Kruszynku założyła szkołę. W październiku 1919 roku na wniosek Dziubińskiej na posiedzeniu sejmiku powiatowego podjęto uchwałę o założeniu szkoły średniej dla chłopców w powiecie włocławskim. W 1922 roku Dziubińska pojawiła się w Starym Brześciu i uczestniczyła w wytyczeniu ziemi z państwowego majątku pod budowę placówki. W tym samym roku poświęcono kamień węgielny, a w następnym przystąpiono do budowy gmachu szkoły i budynków inwentarskich. W 1926 roku w Starym Brześciu odbyły się zajęcia lekcyjne, gdzie naukę pobierało dwudziestu czterech chłopców. Przez pierwsze lata istnienia szkoły trzeba było przekonywać rolników do regularnego kształcenia dzieci. W szkole organizowane były niedzielne pogadanki, kursy, zjazdy i poradnictwo zawodowe w celu popularyzowania wiedzy rolniczej w środowisku. Na skutek tych działań w 1935 r. liczba uczniów wzrosła. W okresie II wojny światowej szkołę zajęli Niemcy. Po wyzwoleniu Kujaw w 1945 roku ogłoszono pierwszy nabór po wojnie. Od 1948 r. zmienił się charakter szkoły, jak również profile kształcenia. Typowa męska placówka stała się koedukacyjną. Zorganizowano pełną szkołę średnią, w której nauka kończyła się egzaminem maturalnym. Szczególny rozkwit szkoły przypadł na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. Wzrastało wtedy zainteresowanie edukacją w Starym Brześciu, a regularne typy szkół zostały połączone w 1977 r. w Zespół Szkół Rolniczych. Oddano do użytku internat, liczący 200 miejsc, a kilka lat później w 1982 roku boisko i salę gimnastyczną. 9 czerwca 1984 r. Zespołowi Szkół Rolniczych w Starym Brześciu nadano imię Jadwigi Dziubińskiej - inicjatorki swego założenia. 31 sierpnia 2001 r. Rada Powiatu włocławskiego podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w jednostkę organizacyjną o nazwie: Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu. Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 1 września 2009 do chwili obecnej nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

 

 

 

WSPÓŁCZESNA SZKOŁA

 

„Wykształcenie to to,

co pozostaje, kiedy zapomina się

rzeczy wyuczonych.”

 

                                                                                                                                                                                          Burrhus Frederic Skinner

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu bez wątpienia łączy nowoczesność  z tradycją. Szkoła zapewnia bazę dydaktyczną zarówno dla zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Szkolenie praktyczne odbywa się na terenie warsztatów, gospodarstwa szkolnego oraz współpracujących rolników indywidualnych i zakładów pracy związanych z rolnictwem. Kształcenie teoretyczne realizowane jest w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i informatyczny. W całej szkole jest dostępny bezprzewodowy Internet. Uczniowie mogą również korzystać z komputerów w pracowniach i w bibliotece szkolnej. Kształcenie językowe odbywa się w specjalnie przygotowanej, nowoczesnej pracowni wyposażonej w tablicę interaktywną, stanowiska słuchawkowe, system bezprzewodowy do testów i osobne stanowisko komputerowe dla uczniów. W związku z otwartym niedawno nowym kierunkiem kształcenia, baza szkoły wzbogaciła się o multimedialną salę wykładową i laboratoria do zajęć praktycznych dla technika weterynarii. Godna uwagi jest także zmodernizowana oraz bogato wyposażona pracownia żywienia, a także park  nowoczesnych maszyn rolniczych oraz warsztaty szkolne. Integralną częścią szkoły jest internat zapewniający całodobową opiekę i zakwaterowanie uczniom z dalej położonych miejscowości.

Szkoła kształci młodych, roztropnie patrzących na świat ludzi na miarę XXI wieku, a co najważniejsze specjalistów w swoich dziedzinach w następujących  zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii w szkole branżowej I stopnia w zawodzie – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych czy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  Jakość edukacji w ZSCKR systematycznie wzrasta. Dowodem tego są osiągnięcia uczniów i nauczycieli w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach. Wymienić należy choćby: Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadę Przedsiębiorczości Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Jesteśmy pomysłodawcą i współorganizatorem  Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla rolnika”

 Szkoła może pochwalić się również corocznym stypendystą, który nagrodę odbiera z rąk Prezesa Rady Ministrów. Każdy miesiąc przynosi nam nowe satysfakcje. W wyniku zaangażowania nauczycieli i uczniów możemy być dumni ze zdobycia  prestiżowych tytułów: "Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, "Szkoła Odkrywców Talentów", „Dobrze zaprojektowana szkoła”, „Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń”, „ Szkoła perspektyw zawodowych”, „Szkoła Sportowych Talentów”, „Lider Samorządu Uczniowskiego”, „Biblioteka przyjazna uczniowi”, „Szkoła otwarta na wielokulturowość”.
Udział w unijnym programie Erasmus+ otwiera przed szkołą nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz szansę odbywania praktyk zagranicznych. Szczególnie mocno zawiązała się współpraca ze szkołą w Hiszpanii, którą wielokrotnie gościliśmy jak również sami mieliśmy możliwość odbycia rewizyty. To dowód na to, że placówka się rozwija i oferuje młodzieży szeroki wachlarz możliwości zdobywania wiedzy. W zakresie kształcenia zawodowego współpracujemy z: Fundacją Agro Student, Kujawską Fabryką Maszyn Rolniczych "Krukowiak" oraz Ośrodkiem Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Współpraca ta gwarantuje uczniom praktyki zawodowe, zagraniczne i krajowe wizyty studyjne, stypendia i staże dla najlepszych uczniów i absolwentów. ZSCKR w Starym Brześciu pozostaje wierny słowom swojej patronki Jadwigi Dziubińskiej i dostosowuje swoją ofertę dla młodych ludzi tak, by:

 

 „Oświecać umysły, dać szeroki światopogląd, rozbudzać poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości”.

 

Kontakt

Galeria zdjęć

O Szkole 

Patron Szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.