© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

NASZA SZKOŁA W SIECI

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl

NIP: 888 10 41 864

RODO

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Patron Szkoły

O Szkole 

Galeria zdjęć

Kontakt

DROGI UCZNIU:

 

Zwróć się do pedagoga gdy…

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

ZADANIA PEDAGOGA:

 

 • Diagnozowanie środowiska ucznia.

 • Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.

 • Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

 • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.

 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.

 • Udzielanie porad i konsultacji.

 • Organizowanie warsztatów dla uczniów.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

 • Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

PEDAGOG  SZKOLNY

 

Dni tygodnia

Godziny pracy

 

Osoba

PONIEDZIAŁEK

7.30 - 12.30

mgr Ewa Mazurkiewicz

 

WTOREK

8.30 - 12.30

mgr Iwona Żelazek

 

ŚRODA

 

 

 

8.00 - 10.00

 

9.00 - 13.00

mgr Ewa Mazurkiewicz

 

mgr Iwona Żelazek

 

CZWARTEK

10.00 - 13.00

mgr Iwona Żelazek

 

PIĄTEK

8.30 - 11.30

mgr Ewa Mazurkiewicz

 

 

 

Kontakt telefoniczny w poniedziałek i  czwartek

w godzinach 9- 11 pod numerem:

668 255 577