Zadania pedagoga

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy...

Dzień tygodnia Pedagog szkolny Pedagog specjalny Psycholog
  mgr Iwona Żelazek mgr Ewa Mazurkiewicz mgr Karolina Łuczak
 Poniedziałek   08.00-13.00   ---------------        15.30-18.00
 Wtorek   08.00-14.00   ---------------   15.30-18.00
 Środa   08.00-10.30    10.00-13.00   15.30-18.00
 Czwartek   ----------------   08.00-13.00   ---------------
 Piątek   08.00-11.30, 12.30-14.30   11.15-12.15                              ---------------                          

 

Dyżury specjalistów

(psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny)

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

 

 

 • Diagnozowanie środowiska ucznia.

 • Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.

 • Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

 • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.

 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 • Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.

 • Udzielanie porad i konsultacji.

 • Organizowanie warsztatów dla uczniów.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

 • Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.