SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

DANE OSOBOWE KANDYDATA Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
E- mail
Telefon kontaktowy
ADRES ZAMIESZKANIA  Kod pocztowy, miejscowość, województwo
Ulica/Wieś – nr domu / mieszkania
Powiat , Gmina
DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy/ e-mail
Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy/ e- mail
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Szkoły branżowej I stopnia  Wybieram kierunek kształcenia
Mój kierunek rezerwowy
Będę korzystał(a) z zakwaterowania w Internacie
INFORMACJE DODATKOWE Miałem(am) ustalony indywidualny tok nauczania
Mam udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają moje możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinią poradni psychologiczno-Pedagogicznej oraz publicznych poradni specjalistycznych
ZAŁĄCZNIK (PODPISANY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY)
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.