21 czerwca 2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

,,Morze, góry, las i rzeka
Wszystko to już na nas czeka
Bo zaczęło się już lato...''
21.06.2024 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W wakacyjny nastrój wprowadzili nas muzycznie uczniowie klas I -III. Na uroczystości obecni byli zaproszenie goście : Pani Agnieszka Kłódkowska- Cieślakiewicz- Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Pani Anna Dykczyńska – główny specjalista ds. przedsiębiorczości i dziedzictwa kulturowego w KP ODR w Minikowie, proboszcz Parafii w Brześciu Kujawskim ks. Maciej Jasiński, przedstawiciel KFMR Krukowiak Pan Mirosław Ćwikliński, absolwent szkoły Pan Wojciech Witkowski, Rada Rodziców na czele z przewodniczącym Panem Tomaszem Sobierajem. Dyrektor Pan Kazimierz Rojewski życzył społeczności szkolnej bezpiecznych i udanych wakacji. Podziękował również kadrze pedagogicznej za kolejny rok pracy, wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczył uczniom nagrody za bardzo dobre, dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nie zabrakło podziękowań za kształtowanie wartości artystycznych wśród uczniów, sukcesy sportowe oraz aktywność w internacie. Rada Rodziców zaprosiła nauczycieli na tort. Życzymy słońca, wypoczynku i bezpiecznych wakacji

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.