01 września 2021

1 września 2021 o godzinie 9,00 na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców powitał Dyrektor Szkoły Kazimierz Rojewski. W swym przemówieniu podziękował za wybór naszej placówki i zaufanie. Zapewnił, że jest to bardzo dobry wybór i nasza szkoła bardzo dobrze przygotuje do wykonywania wymarzonego zawodu. Społeczność szkolna uczciła minutą ciszy rocznicę wybuchu II wojny światowej, a także wysłuchała listów skierowanych do młodzieży od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłanki RP Anny Gembickiej. Uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach. W bieżącym roku szkolnym placówka kształci uczniów w następując ych zawodach: technik weterynarii, technik rolnik z elementami pożarnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 

Na zakończenie Dyrektor Szkoły złożył wszystkim życzenia udanego roku szkolnego i wszelkiej pomyślności. W słowach skierowanych do uczniów przekazał by pamiętać, aby starając się o wysokie wyniki w nauce, nie zatracić pasji poznawania świata, twórczego działania. Patrzcie sercem a zobaczycie więcej. 

 

Więcej zdjęć tutaj

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.