Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Patron Szkoły

O Szkole 

Galeria zdjęć

Kontakt

Nasza oferta edukacyjna

 

TECHNIK WETERYNARII

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową
 
 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
 • Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
 • Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

 

Technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

TECHNIK ROLNIK

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Organizowanie produkcji roślinnej
 • Organizowanie produkcji zwierzęcej

 

Technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 

 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Przechowywanie żywności
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Planowanie i ocena żywienia
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej
 • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania

następujących zadań zawodowych:

 

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

Technik mechanizacji rolnictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Szkoła branżowa I stopnia

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych rolniczego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżona.

NASZA SZKOŁA W SIECI

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl

NIP: 888 10 41 864

RODO

Polityka prywatności