Załącznik nr 1

“Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu” – projekt unijny skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 stycznia 2022r. 

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 60 uczniów technikum (23 kobiet i 37 mężczyzn) z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 18 nauczycieli (3 kobiet, 15 mężczyzn) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół CKR jak również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół CKR.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

  • doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,
  • staże zawodowe dla uczniów i uczennic, dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,
  • kursy/szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to: 

  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: - 1 placówka,
  • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 48 osób,
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 60 osób,
  • liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 17 osób. 

 

Wartość projektu: 775 401,90zł

Wkład Funduszy Europejskich: 659 091,61zł

 

Kontakt

Galeria zdjęć

O Szkole 

Patron Szkoły

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.