Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 

Strona główna

Patron Szkoły

O Szkole 

Galeria zdjęć

Kontakt

W latach 2017- 2019 realizowaliśmy projekt „Zagraniczne staże uczniów i wymiana doświadczeń nauczycieli przyszłością naszej szkoły”. Brali w nim udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W ramach projektu organizowane były praktyki zawodowe w Hiszpanii oraz we Włoszech.
W projekcie uczestniczyło 27 uczniów.  5 uczniów z kierunku Technik Mechanizacji Rolnictwa, 9 uczniów z kierunku Technik Rolnik, 5 uczniów z kierunku Technik Weterynarii oraz 8 uczniów z kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane.
Należało do nich:
•    doskonalenie umiejętności zawodowych
•    poznanie specyfiki zawodu
•    przełamanie bariery językowej i doskonalenie umiejętności językowych
•    rozwój osobisty uczniów - uczestników projektu - wzrost pewności  siebie, komunikatywność, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
•    poznanie kultury, mentalności , zwyczajów, kuchni Hiszpanii i Włoch
•    rozwój osobisty uczestników projektu dzięki nawiązaniu kontaktów z uczniami innych szkół
•    zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności
Uczestnictwo w projekcie Erasmus przyniosło pasmo korzyści zarówno dla szkoły jak i dla przede wszystkim samych uczniów. Praktyki zagraniczne podniosły znacząco jakość pracy szkoły oraz jej prestiż w środowisku lokalnym.  Program Erasmus pozwolił na uatrakcyjnienie kształcenia uczniów, a także zwiększył zdolność do inicjowania zmian w kontekście modernizacji  i otwarcia na współpracę.
Uczestnicy projektu mieli możliwość podniesienia poziomu kompetencji zawodowych i osobistych, podniesienia umiejętności językowych i kulturowych, zwiększenia świadomości wartości europejskich.  Udział w projekcie pozwolił  także na zdobycie praktycznych umiejętności istotnych w rozwoju zawodowym, nabycie doświadczenia we współpracy międzynarodowej, zwiększenie zdolności późniejszego zatrudnienia.  

© 2018 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

NASZA SZKOŁA W SIECI

DANE SZKOŁY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25

tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl

NIP: 888 10 41 864

RODO

Polityka prywatności