REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

KLIKNIJ TUTAJ

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

DANE OSOBOWE KANDYDATA Imię (imiona)
Nazwisko
E- mail
Telefon kontaktowy
Klasa
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 • Kandydat/ Kandydatka zobowiązany jest załączyć Europass CV w języku angielskim.  CV można wygenerować pod

       linkiem: https://europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/  lub uzupełnić zamieszczony dokument Word.

 

 • Kandydat/ Kandydatka zobowiązany jest przystąpić do testu sprawdzającego z języka angielskiego- Test składa się z 40 pytań. Limit na wykonanie zadań wynosi 20 minut. Nie można wracać do wykonanych zadań. W teście zastosowana jest funkcja „uczciwy rozwiązujący”. Należy zaplanować wykonanie testu. Wszelkiego typu opuszczenie testu, przełączenie na inną zakładki przeglądarki, wszelkie czynności  jak np. ściszenie głośnika czy kliknięcie muszką poza obręb testu skutkują ostrzeżeniem przez system. Ilość dopuszczonych ostrzeżeń: 2.

      Test aktywny jest do dnia 07.04.2021do godziny 23: 59

 

 

 • Kandydat/ Kandydatka wypełnia wszystkie powyższe dokumenty i odsyła na adres mailowy:

       POWERVET-2020@starybrzesc.pl w temacie wiadomości podając imię, nazwisko i klasę lub jako załączniki za pomocą

       formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. 

 

 • Kandydat/ Kandydatka może złożyć wymagane dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły- formularz zgłoszeniowy musi być wówczas wydrukowany w kolorze- jest to obligatoryjne.

 

 • Wszystkie załączniki Kandydat/ Kandydatka dołącza w formie edytowalnej ( nie załącza się zdjęć).

Dokumentacja, którą uzupełnia Kandydat/ Kandydatka

„Sukces w zasięgu ręki” projekt o numerze 2020-1-PL01-KA102-078876 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.

 

Projekt skierowany do uczniów wszystkich kierunków kształcenia

 

Kraje partnerskie: Hiszpania i Grecja

Czas trwania mobliności: 14 dni

 

 

Cele projektu

 

 • umożliwienie nabycia kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację praktyk w warunkach międzynarodowych
 • umożliwienie poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju
 • wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz ich uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe
 • wzrost praktycznego doświadczenia zawodowego (zgodnie z kierunkiem kształcenia)
 • poznanie sprawdzonych rozwiązań i technik pracy w danym zawodzie, funkcjonujących w zagranicznych firmach i instytucjach
 • otwarcie na języki innych narodów - opanowanie podstaw języka hiszpańskiego i języka greckiego
 • rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności
 • stosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych
 • poprawienie kompetencji językowych
 • wyrabianie umiejętności językowych w sytuacjach życia codziennego i zawodowego

 

 

CZAS TRWANIA REKRUTACJI: 24.03.2021- 07.04.2021

 

 

Rekrutacja

Dyrekcja 

Strona główna

Kontakt

O Szkole 

Patron Szkoły

Strona główna

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

RODO

DANE SZKOŁY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu 

87-880 Brześć Kujawski

tel/fax  (054) 252 12 25, tel. kom. +48 516 069 080

e-mail:  starybrzesc@interia.pl, kontakt@starybrzesc.pl

NIP: 888 10 41 864

NASZA SZKOŁA W SIECI:

© 2018-2024 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.